Килин Оксана Василівна

Килин Оксана Василівна
доцент кафедри «Міжнародні економічні відносини»

Закінчила Український поліграфічний інститут  ім. Івана Федорова. 

Кандидатську дисертацію на тему «Адаптація підприємницьких структур до нових економічних умов господарювання» захистила у 1997 році в Інституті регіональних досліджень НАН України.
В даний час працює на посаді доцента кафедри МЕВ. 

Стаж роботи в ЛКА 15 років.

Досліджує стан та проблеми регулювання економічних систем, як на регіональному так і на національному рівнях.
Профіль наукової проблеми, які досліджує та над якими працює:

а) механізм інноваційного розвитку економіки регіону та шляхи його підвищення;
б) засади формування регіональної політики у сфері транскордонного співробітництва;
в) особливості національних інвестицій в перехідний період;
г) країнознавчі дослідження країн та регіонів світу.

Дисципліни, що викладаються:

 • «Економіка України»
 • «Країнознавство»,
 • «Туристичне країнознавство»

ПОСІБНИКИ

1. Килин О.В. Світова економіка. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення курсу / О.В. Килин. – В-во ЛКА, 2011. - 290с.

2. Ковтун О.І. Стратегія фірми (підприємства): навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу / О.І. Ковтун, О.В. Килин, Н.А. Свелеба. – Львів:  КООПОСВІТА, 2001. – 10 др. а. (у співавторстві).

3. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки : навчально-методичний посібник до самостійної роботи студентів / О.І. Ковтун, О.В. Килин, Н.А. Свелеба. – Львів:   КООПОСВІТА, 2001. – 10 др. а. (у співавторстві).

ПУБЛІКАЦІЇ

 • Килин О.В. Інноваційна діяльність та НТП, їх роль в економіці України. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004
 • Килин О.В. Роль людського чинника у розвитку економічної системи. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004
 • Килин О.В.Сучасна демографічна ситуація в Україні. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004
 • Килин О.В., Яхно Т.П. Сучасна демографічна ситуація в Україні. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004.-с.32-38.
 • Килин О.В. Причини занепаду та основні фактори відродження продуктивних сил України. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004
 • Килин О.В. , Крамченко Р.А. Інвестиційна активність   України як передумова розвитку підприємництва. Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки-Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005-№ 7
 • Килин О.В. Державне регулювання процесів в підприємницькому середовищі: роздержавлення, приватизація, конкуренція та антимонопольна політика. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІІ, Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006
 • Килин О.В. Застосування японського досвіду державного регулювання економіки України.. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів, Випуск УІІ-Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006
 • Килин О.В. Особливості інвестиційної діяльності: Україна-Польша. Гуманітарно-економічні проблеми суспільства.збірник наукових праць Львів 22 лютого 2006. /Редкол: Ю..Г Гаршнев (голова) та ін.-П: Європ.ун-т, 2006-.С.97-101.
 • Килин О.В. , Крамченко Р.А. Проблеми кількісних оцінок якості праці наукових кадрів. Соціально-економічний вісник ІРД, 2006
 • Килин О.В. Механізм інноваційного розвитку економіки регіону та шляхи його підвищення. Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 24-Львів: Видавництво ЛКА, 2007. с 89-95
 • Килин О.В. Інновації у дослідженні вітчизняного ринку товарів і послуг. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем// Збірник наукових праць НАН України/ІРД НАН України.Львів, 2008. Випуск 5 (73), 486 с., с. 323 – 330.
 • Килин О.В. Основні засади формування регіональної політики у сфері транскордонного співробітництва. Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 30-Львів: Видавництво ЛКА, 2009. с 47-52
 • Килин О.В. Грошові перекази мігрантів як особлива складова національних інвестицій в перехідний період. /Гуманітарно-економічні проблеми  суспільства // збірник наукових праць. № 5 – Львів: Європейський університет. – 320 с., с.292 - 297
 • Килин О.В. Вплив світової фінансової кризи на економіку України /Гуманітарно-економічні проблеми  суспільства // збірник наукових праць. № 6 – Львів: Європейський університет. – 309 с., с.85 - 90
 • Місце іноземного капіталу в системі зовнішньоекономічних відносин. Науковий збірник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.12. – С. 124-128.
 • Килин О.В. Основи регіональної стратегії інноваційно -інвестиційної політики регіону. Науковий збірник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2005, вип. 15.4. – С.362-366.
 • Килин О.В., Свелеба Н.А. Проблеми трансферу технологій в Україні та шляхи їх вирішення. Сучасні тенденціїрозвитку світової економіки: збірник матеріалів 111 Міжнародної науково - практичної конференції, 15 грудня 2011 р. - Харків: ХНАУ, 2011. - 136с.,54-55
 • Килин О.В., Свелеба Н.А. Дослідження впливу нестабільності економічного середовища на стан туристично - рекреаційного бізнесу в Україні. Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. -Серія "Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому"Випуск 16. -донецьк: ДІТБ,2012.- с.210-215.
 • Килин О.В., Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтеграційних звязків  України і республіки Польща. - Актуальні проблеми економіки. №7(133)2012. - с.66-72.
 • Килин О.В. Інноваційно – інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні. – Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції «економічні підсумки 2012року: досягнення та перспективи» 1-2 грудня 2012 року, м.. Сімферополь – с.61-63.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для магістрів

з 14 травня по 05 червня 2018р.

ЛТЕУ

«ТОП 200 Україна»

Львівський торговельно-економічний університет займає 75–те, 9-те та 6-те місця серед ВНЗ України, торговельно-економічних ВНЗ та ВНЗ Львова

ЛТЕУ

Конференція

 

"Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства"

 

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України