Скоробогатий Ярослав Петрович

завідувач кафедри хімії та фізики, кандидат хімічних наук, професор

ORCID ID:  0000-0002-4271-3995
Researcher ID: G-2375-2019

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження хемілюмінесцентної реакції люмінолу з перкапріновою кислотою і використання її в аналізі».

Закінчив хімічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1969 р.). У 1969-70 рр. старший лаборант, 1970-79 рр. – асистент кафедри аналітичної хімії Львівського університету; 1979-80 рр. – старший викладач, 1980-81 рр. – доцент, а з 1982 р. – завідувач кафедри хімії та фізики Львівського торговельно-економічного інституту (з 1993 р. – Львівської комерційної академії). З 1997 року декан товарознавчо-комерційного факультету цієї ж академії.

Наукові інтереси: хемілюмінесцентні реакції люмінолу з пероксидними сполуками та їх використання в аналізі. Підготував 3 кандидатів наук.

Близько 200 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, зокрема: Способ определения железа (ІІ) и железа (ІІІ) при совместном присутствии (Авт. св. СССР, № 1605189, 1990, с соавт.); Окислительно-восстановительные потенциалы растворов алифатических монопероксикарбоновых кислот (Журн. физ. химии РАН, 1995, Т. 65, № 9, с соавт.); Хемілюмінесцентний метод визначення критичної концентрації міцелоутворення вищих аліфатичних монопероксикислот у водних розчинах (Укр. хім. журн., 2002, Т. 68, № 6, зі співав.).

Автор 2 підручників та 5 навчальних посібників, в тому числі з Грифом МОН України, зокрема: Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив. Підручник. Львів: Новий світ-2000, 2008, 224 с. (зі співав.); Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Розділ Органічна хімія. Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2007, 432 с. (зі співав.); Харчова хімія. Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2012, 516 с. (зі співав.).

Лауреат індивідуального гранта «Міжнародна Соросівська програма підтримки освіти в галузі точних наук в Україні», ISSEP, 1997 р.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

ЕRASMUS+: до уваги студентів 2 та 3 курсів

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю ЛТЕУ


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України