Корягін Максим Вікторович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку.

ORCID ID:  0000-0003-3131-1963
Researcher ID: E-9729-2019

Освіта: у 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність "Облік і аудит". У 1995-1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства»

Тема кандидатської дисертації: "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації України", захист у березні 1999 року.

Тема докторської дисертації: "Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства", захист у травні 2013 року.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР – Професійний бухгалтер практик.

Досвід роботи: 

- від грудня 1999 до квітня 2001 року працював па посадах асистента, старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії; 

- у 2001–2002 рр. – доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, від 2002 року до 2008 року – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету "Львівська політехніка", заступник завідувача кафедри з наукової роботи; 

- з 2009 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії;

- з 2013 року – професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії;

- з 2000 року – керуючий партнер, виконавчий директор, аудитор аудиторської фірми "УкрЗахідАудит".

Публікації: автор понад 170 наукових праць: 6 монографій, 20 підручників і навчальних посібників. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.

 

Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.

Монографія у форматі .pdf форматі.

Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ТОВ “Інтерсервіс”, 2012. – 262 с.

Монографія у .pdf форматі.

Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2013. – 622 с.

Навчальний посібник у .pdf форматі.

Корягіна С. В. Маркетинговий аудит : навч. посібник / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 320 с.

Навчальний посібник у .pdf форматі. 

Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.

Монографія у .pdf форматі.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.

Монографія у .pdf форматі.

Наукові інтереси: проблеми обліку та контролю в системі формування вартості підприємства.

Дисципліни, які викладає: "Облік зовнішньоекономічної діяльності", "Основи наукових досліджень", "Управлінський облік", "Методика викладання обліково-аналітичних дисциплін" тощо.

Особисті досягнення: є сертифікованим аудитором, брав участь в аудиторських перевірках понад 300 підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдингових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Керує кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів.

Інше: захоплюється спортом і туризмом.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України